Weegsystemen voor afvalinzameling


Beladings weegsysteem

Bij een belading weegsysteem wordt de container in de belading gewogen.

Dit gebeurt automatisch tijdens de opgaande en neergaande beweging

van de container. Het Netto verschil wordt door de weegcomputer berekend.

Deze systemen halen een hoge weegnauwkeurigheid wat met name

belangrijk is voor kleine inzamelgewichten.Bekijk ook deze video