Weegsystemen voor afvalinzameling


Totaal weegsysteem

Bij een totaal weegsysteem wordt de gehele opbouw van de auto gewogen. Zowel het afval uit de container als het hand geladen afval word gewogen.

Het aankomstgewicht van de klant gelijk is aan het vertrekgewicht bij voorlaatste klant. Te zware en illegale containers worden direct zichtbaar!

Afrekenen per klant op basis van gewicht is mogelijk.Bekijk ook deze video