Weegsysteem voor Kippers

Welvaarts Weegsystemen levert geijkte en niet geijkte kipper weegsystemen.

Geijkte weegsystemen voor kippers worden gebouwd met 4 krachtopnemers. (2 krachtopnemers onder de kip-cilinder en 2 krachtopnemers onder de kip-as)

Dit systeem is geschikt voor handels doeleinden.

 

Niet geijkte weegsystemen voor kippers werken op basis van een drukmeting in de kip-cilinder in combinatie met 2 krachtopnemers achter onder de kip-as .

Dit systeem is geschikt wanneer men over belading wil voorkomen.


Download extra informatie
kipper weegsysteem.pdf