Automatische gewichtsbepaling bij Bedrijfsafval Inzameling.

Gepubliceerd op 04-03-2016 om 13:34

Vanaf 1 juli 2016 stelt SOLAS de verladers verantwoordelijk voor het geverifieerde gewicht van een te laden zeecontainer.

Vanaf 1 juli 2016 stelt SOLAS de verladers verantwoordelijk voor het geverifieerde gewicht van een te laden zeecontainer. De SOLAS regels zijn opgesteld door het IMO (International Maritime Organisation) waarbij wereldwijd 171 lidstaten aangesloten zijn. Het verifiëren van het zeecontainer gewicht kan op meerdere manieren. Wilt u aan SOLAS voldoen? Dan is het noodzakelijk om een geijkt weegsysteem toe te passen. Om het bruto zeecontainer gewicht te bepalen zijn meerdere geijkte weegoplossingen mogelijk.


1)Een geijkt weegsysteem dat elke colli apart weegt!

Te denken aan een palletweger, plateauweger of een weegsysteem op de lepels of in het vorkenbord van de heftruck. Tel daarna alle colligewichten, samen met verpakkingsmateriaal, stuwage materiaal én de Tarra van de container, bij elkaar op en het bruto containergewicht is bekend.

Het nadeel bij het toepassen van deze systemen is het optellen van de vele deelgewichten.


2)Een geijkt weegsysteem dat de zeecontainer samen met trekker oplegger weegt!

Men neemt een (mobiele) weegbrug. U rijdt met trekker en oplegger over een weegbrug.

Trek het gewicht van trekker + oplegger af (d.m.v. extra 1e weging of ingevoerde Tarra),

en u houdt het bruto containergewicht over.

Een mobiele weegbrug geeft u extra flexibiliteit betreffende "weeg-locatie” en bied ook voor een korte periode de oplossing. Welvaarts mobiel geijkte weegbrug.


3)Een geijkt weegsysteem, geïntegreerd in uw oplegger!

De oplegger wordt op de tekentafel aangepast zodat er tussen chassis en Twist-Locks krachtopnemers geplaatst kunnen worden. Het gewicht op de weegcomputer is direct het geijkte bruto containergewicht! Het nadeel is dat als u meerdere opleggers wilt wegen, er op elke oplegger een weegsysteem gebouwd moet worden, dit word vaak als duur beschouwd. Het voordeel is de flexibiliteit en de tijdwinst.

Straddle Carrier Welvaarts weegsystemen 1Straddle Carrier Welvaarts weegsystemenSide-loader (lifter) 


4)Een geijkt zeecontainer weegplateau!

Plaats met heftruck of kraan de zeecontainer op het plateau en u heeft direct het geijkte bruto containergewicht. De zeecontainers kunnen vol en leeg gewogen worden zodat ook het netto product-gewicht bepaald kan worden. Voordelen zijn de flexibiliteit en tijdwinst. Het weegsysteem kan zowel met een container weegplateau als combinatie met een kiptafel geleverd worden.


Dataoverdracht

Nadat het gewicht bepaald is, zal gewicht en aanvullende informatie samen verder gebracht moeten worden. Afhankelijk van reeds aanwezige automatisering zijn er mogelijkheden van een print-bon tot het verzenden via GPRS naar de Cloud. Informeer vrijblijvend naar wat er bij u mogelijk is. Wij zullen proberen een passend advies te geven.


Meer weten, neem dan contact met ons op.

Bel 073 - 6 927 927 of mail naar sales@welvaarts.com.

  • Welvaarts Weegsystemen
  • De Tweeling 4
  • 5215 MC ‘s-Hertogenbosch
  • 073 692 79 27