Wegen in de praktijk bij De Nederlandse Zoutbank.

Gepubliceerd op 05-12-2014 om 12:02

De wintermaanden zitten er weer aan te komen met als gevolg  gladheid op de wegen.

Vaak een grote bron van ergernis bij vele weggebruikers maar levert vooral gevaarlijke situaties op. De taak aan strooiwagens om de gladheid op de wegen te bestrijden. De Nederlandse Zoutbank (DNZB) verzorgt de continue aanvoer, opslag, transport en levering van strooizout.


”In de maanden Dec t/m Feb kunnen er op dagen met strenge vorst wel 40 a 50 vrachten van 30 ton strooizout per dag verreden worden” verteld Ardin Bos van DNZB. Iedere vracht wordt voor en na het laden gewogen op de geijkte mobiele weegbrug van Welvaarts om zo het netto gewicht van de vracht te kunnen bepalen. De klant ontvangt vervolgens bij aflevering van de vracht een geprinte bon waarop hij o.a. het nettogewicht terug vindt. De weeggegevens vormen belangrijke data om de administratie en alle voorraden up to date te houden.


De DNZB heeft 4 banken met een gunstige geografische ligging verspreid over Nederland. "De flexibiliteit van de mobiele weegbrug is daarom van belang. Willen we de weegbrug op een andere locatie hebben dan is dit met de mobiele weegbrug binnen een dag gebeurt” aldus Ardin Bos van DNZB. De weegbrug kan met behulp van een " 4-sprong hijsketting” opgeladen worden voor transport. Na transport kan de brug wederom met behulp van een "4-sprong hijsketting” op de nieuwe locatie geplaatst worden waar hij direct geijkt weegt zonder herkeurd te worden.


Meer weten?

Bel 073 - 6 927 927 of mail naar sales@welvaarts.com.

  • Welvaarts Weegsystemen
  • De Tweeling 4
  • 5215 MC ‘s-Hertogenbosch
  • 073 692 79 27