Geijkt totaalweegsysteem


Een totaalweegsysteem wordt gebruikt voor afvalinzameling bij verschillende containers of door met de hand geladen afval in kraak- of perswagens. Bij een totaalweegsysteem wordt de gehele opbouw van de auto gewogen. Zowel het afval uit de container als het 'hand geladen' afval wordt met dit systeem geregistreerd. Het voordeel van dit systeem is dat u tijdens de inzamelroute per klant het exacte gewicht kunt bepalen. De bediening is uiteraard zeer eenvoudig.


HOE WERKT HET?

Bij aankomst voert u de klant, de locatie of de container ID in. Het systeem voert automatisch de eerste weging uit. Na het laden van het materiaal wordt de tweede weging verricht. Het nettogewicht is nu geregistreerd.

Het registeren van het gewicht is mogelijk op verschillende manieren. Dit kan zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden. De aansturing van het weegsysteem vindt via diverse externe signalen plaats zoals de handrem, boordcomputer, chipherkenning en barcodescanner. Zo verzekert u zich van een consequente en snelle registratie met minimale inspanning van de chauffeur.


Naast de registratie van wegingen kan de weegcomputer ook andere opdrachten verwerken. U kunt bijvoorbeeld routes vooraf ingeven of real-time aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Deze aansturing kan zowel via u eigen bedrijfsnetwerk, als vanuit het webbased programma van Welvaarts weegsystemen op www.kilogram.nl.


DATAVERWERKING

Het weegsysteem registreert naast het gewicht ook zaken als klant- of containerdata, GPS-coördinaten en Identificatie chips. Deze data kunnen samen met het gewicht op een geleidebiljet of weegbon worden ge­print. De data kan tevens worden verzonden via een 3G/4G internetverbin­ding naar kilogram.nl of uw eigen Cloud omgeving.


                                        Hoe kunnen we u van dienst zijn?


Neem contact op

TECHNISCHE GEGEVENS 

  • Weegvermogen standaard van 12.000 kg met indeling van 5 kg. 
  • Uitvoering standaard met rol óf bonprinter. 
  • Europees geijkt in klasse III of IV (toepasbaar voor recyclebare materialen en afval). 

OPTIONEEL 

  • Koppelingen met uw netwerk, boordcomputer, GPS.
  • Meerdere opties bespreekbaar.


Downloads

  1. Totaalweger