Figuur 1: vooraanzicht Delta-10


Quickguide Delta-10 (Download .PDF Hier)


Hardware

Het systeem bestaat uit verschillende onderdelen:


DELTA-10


Dit is het bedieningsdeel welke geplaatst is in de cabine. Hierop zit een display waar het gewicht

op afgelezen wordt en een toetsenbord waarmee het geheel bediend wordt.

Figuur 2: Delta-40 kraanweegblok

DELTA-40

Dit deel bestaat uit een robuuste kunststof behuizing welke gemonteerd zit op de weegklauw.

In dit deel wordt het signaal van de krachtopnemer omgezet in een gewicht. 

De Delta-40 communiceert met de Delta-10/Delta-Touch die de gewichtsinformatie weergeeft op het scherm.


KRACHTOPNEMER

De krachtopnemer zit ingebouwd in de weegklauw. De krachtopnemer ‘meet’ het gewicht van hetgeen in de kraan hangt.

Figuur 3: Stand by + status accu's

Verbinding met weegblok DELTA-40


Wanneer de weegcomputer wordt aangezet, probeert deze contact te maken met de weegklauw. 

Zolang er geen verbinding is verschijnt het Welvaarts logo op het display.


Wanneer er contact is schakelt het systeem meteen over op de “stand by“ mode.

Tijdens het wegen wordt de status van de batterij op weegklauw weergegeven zoals in figuur 3 te zien is.

 Figuur 4: Delta-42 + uitleg gebruik Delta-40 met afsluitdop


DELTA-42 Acculader


Bij het weegsysteem worden twee batterijen en een oplader (Delta-42) meegeleverd.


Stop één van de twee batterijen in de Delta-40 op de weegklauw en laat de andere altijd in de lader zitten zodat deze vol blijft. Als de batterij indicator laag is kunnen de batterijen worden omgewisseld, wacht na het uithalen van de lege batterij minimaal 20 sec alvorens de volle batterij in de Delta-40 te stoppen.


LET OP! Stop elke ochtend een volle batterij in de Delta-40!


LET OP! Stop de batterij altijd met de pijl naar voren in het in de Delta-40. Kan de batterij niet meer geladen worden of is hij beschadigd. Neem dan contact op met de servicedienst.

Figuur 5: Delta-40 weegblok controle


ONDERHOUD

Wekelijks smeren:

  • De scharnierpennen aan de boven en onderzijde van de weegklauw.

Wekelijks controleren:

  • Of de vier bouten vast zitten.
  • Of de moeren op de scharnierpennen vastzitten en zijn geborgd.

Maandelijks controleren:

  • Of er vuil / aanslag op de draad van de afsluitstop zit, zo nodig reinigen.
  • Of er vuil / aanslag aan de binnendraad van de Delta-40 zit, zo nodig reinigen.


INSPECTIE

De kraanweger is hijsgereedschap. Dit houdt in dat de kraanweger jaarlijks geïnspecteerd moet worden door een deskundig persoon. Voor de wijze van inspectie verwijzen we naar de voor u relevante delen van de Arbowetgeving.