Wegen en bemonsteren dierlijke mest 2019

Mestbeleid 2019


Wat gaat er voor u als mest transporteur allemaal veranderen in de gewijzigde wetgeving rondom "wegen en bemonsteren van dierlijke mest" op het gebied van wegen op locatie. Hieronder vindt u een overzicht van de aangekondigde maatregelen door het RVO.


Op welk moment u de mest weegt verandert. Anders dan eerdere jaren, bepaalt u het leeggewicht dus niet meer na het vervoer, maar direct voordat u gaat vervoeren. De mogelijkheid om tussen 2 opeenvolgende vrachten het lege gewicht te bepalen van de vrachten vervalt dus. U heeft tijdens het transport een weeg bon van het leeggewicht en een weeg bon van het geladen voertuig. 


Op de weeg bon staat in elk geval

 • Het gewicht 
 • De datum en tijdstip van wegen 
 • Identificatie van de weeginstallatie
 • Kenteken van het transportmiddel 
 • Volgnummer van de weging


Wat houdt dit in voor u als Mest transporteur?

In essentie dient ieder transport te voorzien worden van een weeg bon voor het leeggewicht en een weeg bon voor het gelade gewicht. Waar het leeg wegen tussen "Boer-Boer" transport voorheen achteraf bepaald mocht worden, dient dit nu ter plekke te gebeuren. Hiervoor zal er nog vaker naar een weegbrug onderweg gezocht dienen te worden, waardoor de transport tijd en kosten hoger zullen worden.


Mogelijk is het interessant voor u om uw bestaande container afzetsysteem of mesttank te voorzien van een weegsysteem!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op of laat ons contact met u opnemen via onderstaand contactformulier.

Vragen?


Bel dan direct:

+31 (0)73 6 927 927

TECHNISCHE GEGEVENS - MESTTANK

 • Weegvermogen van 15.000 kg tot 39.000 kg met indeling van 20 kg, 50 kg of 100 kg.
 • Uitvoering standaard met gemodificeerde bon printer.
 • Geijkt in klasse III of IV (toepasbaar voor recyclebare materialen en mest). 

TECHNISCHE GEGEVENS - AFZETCONTAINER

 • Weegvermogen van 10.000 kg tot 40.000 kg met indeling van 10 kg, 20 kg of 50 kg.
 • Uitvoering standaard met gemodificeerde bon printer.
 • Europees geijkt in klasse III (toepasbaar voor recyclebare materialen en afval). 


OPTIONEEL

 • Koppeling en aansturen van bemonstering.


Downloads

 1. Totaal weegsysteem l Mesttank getrokken
 2. Totaal weegsysteem l Mesttank oplegger
 3. Haakarm weegsysteem
 4. Kabel weegsysteem
 5. Ketting weegsysteem
 • Welvaarts Weegsystemen
 • De Tweeling 4
 • 5215 MC ‘s-Hertogenbosch
 • 073 692 79 27