Wijziging Mestbeleid 2019


Wat gaat er voor u als mest transporteur allemaal veranderen in de gewijzigde wetgeving rondom "wegen en bemonsteren van dierlijke mest" op het gebied van wegen op locatie? Hieronder vindt u een overzicht van de aangekondigde maatregelen door het RVO.


Het moment waarop u de mest weegt verandert. Anders dan eerdere jaren, bepaalt u het leeggewicht dus niet meer na het vervoer, maar direct voordat u gaat vervoeren. De mogelijkheid om tussen 2 opeenvolgende vrachten het lege gewicht te bepalen van de vrachten vervalt dus. U heeft tijdens het transport een weeg bon van het leeggewicht en een weegbon van het geladen voertuig. 


Op de weegbon staat in elk geval

  • Het gewicht 
  • De datum en tijdstip van wegen 
  • Identificatie van de weeginstallatie


Wat houdt dit in voor u als Mest transporteur?

  • In veel gevallen kan er software aangepast worden in de weegcomputer indien u een Welvaarts Delta-10 (vanaf P10-02.xx serie) weegindicator hebt. Voor de software aanpassingen geldt een prijs van € 300,00 (exclusief reisuren/kilometers) per weegsysteem, deze prijs geldt voor montage bij Welvaarts te 's-Hertogenbosch. Wij kunnen de software aanpassing ook bij u op locatie uitvoeren, daarbij dient u rekening te houden met reiskosten/km's bovenop het bedrag van de software aanpassing á €300,00 per weegsysteem.
  • Indien u een eerdere generatie weegindicator hebt, de W-9000, dan heeft u twee mogelijkheden om aan de nieuwe richtlijn te voldoen:


      1. Uw weegsysteem dient voorzien te worden van nieuwe hardware, per weegsysteem                  te bepalen. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken. 


      2. De transporteur laat voorbedrukte weegbonnen maken zoals beschreven in het           gewijzigde mestbeleid, documentatie te vinden op de website van de NVWA of RVO.Indien u uw weegsysteem aanbiedt voor aanpassing van de software, dient u rekening te houden met de volgende punten.

  • Uw weegsysteem wordt door u aangeboden bij Welvaarts weegsystemen te 's-Hertogenbosch voor de aanpassingen.
  • Gelieve uw voorwagen/trekker bij het weegsysteem te houden, zodat er voedingsspanning op het systeem staat.
  • Zorg voor een aantal voorbeeld mestbonnen, om de uitlijning van de printer goed af te stellen.
  • Het weegsysteem dient zonder gebreken te functioneren.

Vragen?


Bel dan direct:

+31 (0)73 6 927 927


            Neem contact op