Nieuwe EU richtlijn en norm voor geijkte weegsystemen

Gepubliceerd op 25-04-2016 om 13:19

Per 20 april 2016 is er een nieuwe EU Richtlijn betreffende Niet Automatische Weegwerktuigen van kracht geworden.

Per 20 april 2016 is er een nieuwe EU Richtlijn betreffende Niet Automatische Weegwerktuigen van kracht geworden. Deze nieuwe richtlijn verwijst naar een nieuwere versie van de Norm, waardoor tegelijkertijd ook een vernieuwde Norm van kracht geworden is.


Richtlijn 2009/23/EC is vervangen door richtlijn 2014/31/EUNorm EN 45501:1992 is vervangen door Norm EN 45501:2015


De vernieuwing is deels om richtlijnen onderling beter op elkaar af te stemmen, verder is de Norm waarnaar verwezen wordt uitgebreid en zijn er nu onder andere eisen beschreven rondom mobiel geijkte weegsystemen.

Concreet houdt de vernieuwing in dat de Norm strengere eisen hanteert op het gebied van, 

  • voedingsspanning
  • immuniteit tegen storingen
  • testen van scheefstand.
  • Software functionaliteit

En worden er in de richtlijn eisen gesteld aan de identificatie van marktdeelnemers.


Wat houden deze wijzigingen nu in voor u als klant?

U als klant zult niet veel merken van de nieuwe richtlijn en norm, mede doordat Welvaarts Weegsystemen helemaal voldoet aan alle gestelde eisen rondom de nieuw richtlijn en norm. Een visueel aspect wat u wel kunt merken is de "Identificatie van marktdeelnemers". Voor de producten van Welvaarts geld dat we een sticker op het weegsysteem dienen te plakken om onze bedrijfsgegevens bij u kenbaar te maken.

U zult deze sticker onder andere terug vinden op de achterzijde van de Delta-10.


Meer weten?

Bel 073 - 6 927 927 of mail naar sales@welvaarts.com.