Alternatieve aandrijvers en Zero emissie in 2025?

Gepubliceerd op 05-10-2020 om 09:15

De uitwerking van het klimaat akkoord voor inzamelvoertuigen.

Komen er al alternatieve aandrijvers bij Welvaarts weegsystemen voor opbouw binnen?

Jazeker, hierbij een greep uit onze werkplaats.


Dit is ook niet heel vreemd als je bedenkt dat een vrachtauto gemiddeld 8 tot 10 jaar mee gaat. Aankopen vandaag de dag gaan dus nog een hele tijd mee. Voor de transitie naar minder CO2 uitstoot heeft de overheid het klimaat akkoord opgesteld en daaruit komen de volgende praktische uitwerkingen voor het (binnenstedelijk) vrachtvervoer in Nederland.Zones vanaf 2025

Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero emissie zone invoeren. Voorwaarde is dat ze die minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen. Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn en die nog een fossiele bestelbus of vrachtwagen hebben krijgen, mede in het licht van de coronacrisis, wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s. Eind 2029 voor vrachtwagens. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot.


Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 30 tot 40 grotere steden zero emissie zones invoeren voor stadslogistiek. De invoering van deze zones is een belangrijke stap om het vervoer schoner te maken. Het kabinet wil dat er in 2050 alleen nog uitstootvrije voertuigen op de weg rijden.
Ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt van het verkeer. In steden is wegverkeer op veel plekken de belangrijkste bron van luchtvervuiling die mensen direct inademen.


Bron: https://bit.ly/3ob9dpA$