Wijzigingen mestbeleid

Gepubliceerd op 08-01-2019 om 11:41

Wat houdt dit in voor u als mest transporteur?

Wegen en bemonsteren dierlijke mest 2019

Voor intermediairs en onafhankelijke monsternemers verandert er in 2019 ook een aantal zaken. Bijvoorbeeld hoe u mest weegt. Wij verwachten dat deze wijzigingen begin februari 2019 definitief zijn.

Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Meer informatie over de wijzigingen en de exacte voorwaarden leest u binnenkort na op onze website.

Wat houdt dit in voor uw Welvaarts weegsysteem? 


Lees het hier • Partijbemonstering vervalt zodra de wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in gaat. U laat uw dikke fractie na mestscheiding per vracht bemonsteren door een onafhankelijke monsternemende organisatie.
 • Voert u meer dan 5 bemonsteringen per dagdeel uit? Zodra de wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ingaat kunt u onder voorwaarden ook meerdere vrachten per dagdeel melden. Meer dan 10 bemonsteringen mogen binnen een dag. U meldt wel elke bemonstering apart aan.
 • De regels om mest te wegen worden vanaf 1 april aangescherpt. Vanaf die datum moet de mest direct na aanvang van het vervoer gewogen worden. Direct betekent dat u uw aanboordweegapparaat op uw transportmiddel gebruikt. Of dat u een weegstation vlakbij het vertrekpunt gebruikt om uw mest te wegen. De rijafstand naar dit station maakt niet uit.
 • Op welk moment u de mest weegt verandert ook. Anders dan eerdere jaren, bepaalt u het leeggewicht dus niet meer na het vervoer, maar direct voordat u gaat vervoeren. De mogelijkheid om tussen 2 opeenvolgende vrachten het lege gewicht te bepalen van de vrachten vervalt dus. U heeft tijdens het transport een weegbon van het leeggewicht en een weegbon van het geladen voertuig. 

 • Op de weegbon staat in elk geval:
  • het gewicht
  • de datum en tijdstip van wegen
  • identificatie van de weeginstallatie

 • Bent u een onafhankelijke monsternemer? Hoe u uw bemonstering meldt bij de NVWA, wijzigt. U kunt de monstername tot 3 uur ’s middag melden op de dag voor het bedrijfsverzoek. U kunt tot 3 uur voor uw geplande tijdvak uw tijdstip wijzigen of intrekken, behalve de locatiegegevens van de bemonstering. U meldt de volgende gegevens:
  • naam, adres en de KvK-nummers van leverancier, afnemer en vervoerder
  • datum van geplande monstername en het tijdvak van maximaal 2 uur waarbinnen de geplande bemonstering plaatsvindt
  • locatie waar de vracht bemonsterd wordt
  • identificatienummer van de monsternemer