Whitelabel voertuig Suez, Renewi en Gem. Amsterdam

Gepubliceerd op 03-11-2020 om 12:44

Dankzij Welvaarts weegsysteem inzamelen met 1 voertuig.


SUEZ, Renewi en gemeente Amsterdam bundelen krachten voor inzameling bedrijfsafval in Amsterdam


Gezamenlijke vuilniswagen zorgt voor minimaal 40 procent afname van ritten. Door toepassing van een Welvaarts weegsysteem kan er toch direct op eindklant niveau onderscheid gemaakt worden.Vandaag start de gezamenlijke inzameling van restafval van bedrijven in een deel van de binnenstad van Amsterdam. SUEZ, Renewi en de gemeente Amsterdam hebben afgesproken om niet meer met drie aparte vuilniswagens langs hun eigen klanten te rijden, maar om één gezamenlijke wagen in te zetten. Vanaf nu wordt het restafval dus in één route opgehaald en neemt het aantal ritten van vuilniswagens met minimaal 40 procent af.

Wethouder Laurens Ivens (Reiniging): “In plaats van met drie grote vuilniswagens door de krappe straatjes te rijden, gaan we dit nu met één wagen doen. Veel efficiënter, veel milieuvriendelijker en veel minder overlast. Ook hopen we dat door het gezamenlijke inzamelmoment er minder vaak afval op straat staat. Minder vuile buurten is het doel van ons afvaloffensief, waarvan dit een belangrijk onderdeel is.”


Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van SUEZ: ‘We zijn blij dat we nu ook in Amsterdam kunnen starten met deze gezamenlijke inzameling. Door samen slim in te zamelen, werken we aan een bereikbare en veilige stad en dragen we bij aan een schonere lucht.’

Meinderdjan Botman, Managing Director Commercial Waste Renewi Nederland: “Onze branche is bereid om als collectief op te treden in de verduurzaming van de stadslogistiek en zo bij te dragen aan een schone, veilige en bereikbare binnenstad.“


De gezamenlijke inzameling van het restafval van bedrijven met een afvalcontract start in postcodegebieden 1012 en 1017. Door de gezamenlijke aanpak rijdt er nog maar één wagen door de straat om de containers te legen en de vuilniszakken op te halen, in plaats van drie. Voor de ondernemers verandert alleen het ophaalmoment, het contract bij de eigen aanbieder blijft hetzelfde.


Vervolg
Vanwege de tijdelijke sluiting van de horeca door de coronacrisis wordt het inzamelen van bedrijfsafval voorlopig afgeschaald, maar er zijn nog voldoende aanbieders van afval om de gezamenlijke inzameling te starten. Juist nu er minder afval wordt aangeboden, is het logisch om het aantal ritten van de vuilniswagens te beperken. Als er ervaring is opgedaan met de gezamenlijke inzameling, wordt gekeken of die kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld karton en glas en of er meer gebieden zijn waar de samenwerking kan worden ingezet.


Afvaloffensief
Deze nieuwe manier van bedrijfsafval inzamelen in het centrum maakt onderdeel uit van het afvaloffensief, een pakket van maatregelen waarmee de gemeente Amsterdam de strijd aanbindt met de afvaloverlast in de stad. Het afvaloffensief bestaat uit het verbeteren van de eigen inzet, zorgen voor heldere regels en communicatie naar bewoners en bedrijven, het betrekken van bewoners en bedrijven en strengere handhaving wanneer de regels worden overtreden.